భారతదేశంలో త్వరలో 5G సేవలు ఎప్పుడంటే!

అసలు మా ఊరిలోకి 3G సేవలే సరిగ్గా రావట్లేదు అప్పుడే ఈ 5G ఏంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా! మన కోసం ప్రపంచం ఆగదు కదా. మన సంగతి ఎలా వున్నా …

Read moreభారతదేశంలో త్వరలో 5G సేవలు ఎప్పుడంటే!

ఉగ్రవాదుల హిట్ లిస్ట్ లోని పేర్లు విడుదల చేసిన జాతీయ దర్యాఫ్తు సంస్థ

జాతీయ దర్యాఫ్తు సంస్థ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఉగ్రవాదుల హిట్ లిస్ట్ లో వున్న పేర్లను చూసి అందరూ అవాక్కవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఉగ్రవాదుల సంస్థ ఈ లిస్ట్ లో కొత్తగా భారత …

Read moreఉగ్రవాదుల హిట్ లిస్ట్ లోని పేర్లు విడుదల చేసిన జాతీయ దర్యాఫ్తు సంస్థ